Welkom bij Archifact, leverancier van bedrijfssoftware.

Archifact ontwikkelt, levert, onderhoudt en implementeert schaalbare bedrijfssoftware. Zowel maatwerk als standaard, middels een uniek concept voor kleine, middel en grote organisaties.

Onze website beschrijft de ruime keuze aan mogelijkheden. Door onze voortdurende innovatie kan dit slechts een momentopname zijn.

Meer weten of specifieke vragen? Bel (023) 75 05 910.
Wij informeren en helpen u graag verder.

Lees verder

Shpr Inkoopapplicatdie

Shpr voorzien van Scan Sys ImageCapture

In samenwerking met onze businesspartner Scan Sys is Shpr nu voorzien van de Scan Sys ImageCapture module. Geautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture.

Scan Sys ImageCapture

Scan Sys ImageCapture shpr   Shpr brochure

De Archifact methode

Verandering gebeurt. Een waarheid die Archifact als rode draad hanteert bij de ontwikkeling van zgn. adaptieve software: software die zich aanpast. Anders dan gangbare ICT-methoden beschrijft Archifact niet de omslachtige weg naar het resultaat, maar slechts de resultante zelf.

Lees verder

U kiest voor maatwerk

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Mensenhanden komen er nauwelijks aan te pas.

Lees verder

U kiest voor standaard

Archifact werkt brancheonafhankelijk en heeft hierdoor voor talloze toepassingen de passende softwareapplicatie al voorhanden.

Lees verder

Life Navigator

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen.

Lees verder

Resultaat telt

FBInG+TW

Archifact is specialist in het ontwikkelen van modelgedreven bedrijfssoftware. Omdat wij innovatie als topprioriteit beschouwen, zijn wij in staat om te breken met het handwerktijdperk van programmeurs. Automatisch genererende software vormt bij Archifact de basis voor applicatieontwikkeling die zich richt op organigram (rollen en petten), autorisatie (wie mag wat) en procesgang (wanneer mag wat). Ons uitgangspunt is dat ú bepaalt hoe de software werkt, en niet andersom.

Resultaat bereiken

Er leiden vele wegen naar Rome; hoe realistisch zou het zijn om ze allen in kaart te brengen? Niet erg voor de hand liggend, wat ons betreft.. Maar waaróm deze metafoor? Om te onderstrepen dat er vele manieren zijn om een resultaat te bereiken en dat alleen dat resultaat telt. Niet zozeer de weg ernaar toe. Want zo werkt Archifact: het ontwikkelen van procesondersteunende softwareapplicaties met het resultaat als uitgangspunt.

Tijdwinst en kostenbesparing

Onafhankelijk van het proces eraan voorafgaand. En hoe in de toekomst de weg naar het resultaat -oftewel uw interne bedrijfsprocessen- ook moge veranderen, dit wijzigt niets aan de ontwikkelde softwarefunctionaliteit. Specificaties van het resultaat dat de applicatie dient op te leveren, behoeven slechts éénmalig te worden beschreven. Tijdwinst, voorspelbare ontwikkeltijd en kostenbesparing zijn de voor de hand liggende winstpunten, en met de unieke methodiek van ontwikkeling zijn wij in staat automatisering terug te dringen naar wat het behoort te zijn: uw hulpmiddel.

Tailor made is standard

Vertel ons wat u nodig heeft en wij maken het voor u. En mocht het u alsnog te mooi in de oren klinken, dan nodigen wij u graag uit om eens met onze klanten te praten. Want soms is het nodig om conventionele denkpatronen onconventioneel te benaderen. Eigenlijk zoals onze eigen werkwijze.

Gezamenlijk doel