Welkom bij Archifact, leverancier van bedrijfssoftware.

Archifact ontwikkelt, levert, onderhoudt en implementeert schaalbare bedrijfssoftware. Zowel maatwerk als standaard, middels een uniek concept voor kleine, middel en grote organisaties.

Onze website beschrijft de ruime keuze aan mogelijkheden. Door onze voortdurende innovatie kan dit slechts een momentopname zijn.

Meer weten of specifieke vragen? Bel (023) 75 05 910.
Wij informeren en helpen u graag verder.

Lees verder

Shpr Inkoopapplicatdie

Shpr voorzien van Scan Sys ImageCapture

In samenwerking met onze businesspartner Scan Sys is Shpr nu voorzien van de Scan Sys ImageCapture module. Geautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture.

Scan Sys ImageCapture

Scan Sys ImageCapture shpr   Shpr brochure

De Archifact methode

Verandering gebeurt. Een waarheid die Archifact als rode draad hanteert bij de ontwikkeling van zgn. adaptieve software: software die zich aanpast. Anders dan gangbare ICT-methoden beschrijft Archifact niet de omslachtige weg naar het resultaat, maar slechts de resultante zelf.

Lees verder

U kiest voor maatwerk

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Mensenhanden komen er nauwelijks aan te pas.

Lees verder

U kiest voor standaard

Archifact werkt brancheonafhankelijk en heeft hierdoor voor talloze toepassingen de passende softwareapplicatie al voorhanden.

Lees verder

Life Navigator

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen.

Lees verder

Werkwijze

FBInG+TW

Bedrijfsanalyse   informatieanalyse = prototype

Traditioneel wordt software procedureel (imperatief) beschreven waarbij het resultaat alleen bereikt kan worden door het volgen van vastliggende procedures binnen de software. Deze procedures laten zich hierna niet gemakkelijk meer muteren. Archifact weet zich door haar unieke ontwikkeltechniek te beperken tot slechts het beschrijven van de resultante (declaratief), gebaseerd op vooraf geïnventariseerde bedrijfsregels. Als veranderingen zich hierna aandienen behoeven slechts nog de bedrijfsregels te worden aangepast, in plaats van de complexe wegen er naartoe. Maatwerk software is hiermee (de) standaard geworden.

Bedrijfsanalyse

Onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek (circa 5 dagen)

Wij bepalen samen met u de gewenste software architectuur. Deze analyse werkt Archifact uit tot een detailconcept. Dit concept vormt de basis voor het bepalen van de uiteindelijke software specificaties.

werkwijze softwarefabriek

Informatieanalyse

Onafhankelijke definitiestudie (circa 12 dagen)

Hier manifesteert zich het onderscheidende voordeel van de Archifact methode. Bedrijfsanalyse + informatieanalyse leidt tot prototype. Ofwel de 1+2=3 methode.

Prototype

Traditionele werkwijzen vereisen aparte ontwikkeling van een prototype. Tijdrovend en kostbaar! Bij Archifact resulteert de unieke 1+2=3 methode tot een volledig functionerend voorbeeld (prototype) van uw aanstaande applicatie. De keuze voor fase A, B of C wordt nu gemaakt.

Template en modules

Integratie van o.a. de volgende templates en modules:

  • relatiemanagement
  • facturatie
  • orderintake
  • urenregistratie
  • verkoop
  • inkoop
  • magazijn
  • traffic

Standaard

Standaard toepassingen

Archifact beschikt over diverse brancheafhankelijke en -onafhankelijke standaardapplicaties.

Maatwerk

Het unieke Archifact systeem genereert de logica voor de uiteindelijke maatwerkapplicatie op basis van informatie die onze bedrijfsanalisten aanleveren.

Laat u overtuigen