Your browser does not support JavaScript! This website will not funtion without javascript enabled

Producten van Archifact

 

Over Shopper

Shopper is een adaptieve inkooptool die zich voegt naar uw werkwijzen. U kunt de huidige inkoopprocessen van uw organisatie in Shopper overnemen en meetbaar maken, zodanig dat er op resultaat kan worden gestuurd. Gegevens uit andere systemen kunnen daarbij gekoppeld worden, zodat u een totaaloverzicht verkrijgt. Zelfs aankopen die buiten Shopper om worden verricht, kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Shopper is de tool om weer grip te verkrijgen op de resultaten van inkoop, waarmee u stapsgewijs uw bedrijfsdoelstellingen kunt realiseren.
Uw bedrijfsdoelstelling(-en) zijn leidend.

Shpr website Shopper Demo inplannen Demo inplannen?

Met bewezen scenario's aan de slag

U kunt ervoor kiezen om te starten met een in de praktijk bewezen scenario. Uw inkooporganisatie wordt dan door dit scenario van Shopper bepaald. Met het volautomatische scenario kunnen uw medewerkers - net als ze thuis gewend zijn – eenvoudig met Shopper hun online inkopen doen. U plaatst dan het vertrouwen in de bewezen scenario's van Shopper. Om uw grip te optimaliseren in relatie tot uw bedrijfsdoelstelling, kunt u vervolgens gaan nadenken over het optimaliseren van het inkoopproces.

Het adaptieve proces van inkoop

Met Shopper kan het inkoopproces van voor tot achter volledig automatisch verlopen. U bepaalt welke autorisatie, budgetbewaking, toezicht en andere organisatorische zaken zullen worden toegepast. Het proces binnen Shopper past zich hier adaptief op aan met aanvullende processtappen, zonder de automatische werking teniet te doen. De procesinrichting wordt optimaal gerealiseerd, rekening houdend met de informatiehuishouding van uw organisatie en die van uw leveranciers.

Strategie en uitvoering naadloos verbonden

Shopper adopteert uw huidige bedrijfsvoering en stelt u in staat deze te overzien, te bewaken en waar mogelijk te optimaliseren.
U bepaalt het doel en met Shopper kunt u de benodigde resultaten / besparingen realiseren. De strategische inkoopdoelstellingen worden in Shopper ingericht en kunnen per artikel(-groep) en leverancier verschillen. De procesinrichting binnen shopper geeft invulling aan de uitvoering van uw strategie.

Shopper is bruikbaar van tablet tot desktop

Bezoek de website van Shpr

Shpr website

Brochures

Download en bekijk de Shpr brochures

Download Brochure A3 Download Brochure A4 Download Brochure (english)

Life Navigator

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen.

Van het kastje naar de muur

In de huidige tijd is kennis een belangrijke factor om zelfstandig de juiste keuzes te kunnen maken. Er zijn veel kennisbanken en informatiewijzers beschikbaar die hierbij kunnen helpen. De uitdaging is echter om snel die kennis te kunnen vinden die op jouw persoonlijke situatie van toepassing is en vervolgens is er de uitdaging om te begrijpen hoe je deze kennis zelf kunt toepassen.

Optimale zelfredzaamheid met life Navigator

Met de toepassing van "Life Navigator" wordt optimale zelfredzaamheid gerealiseerd, terwijl hier minimale serviceondersteuning voor nodig is. De gebruiker van de toepassing wordt geďnspireerd om proactief acties te ondernemen, waarbij vanuit de gelaagdheid in de gerelateerde informatievoorziening, gestuurd wordt op passende keuzes in aansluiting op de persoonlijke situatie en de samenhang van belangen.

Bezoek de websites van Life Navigator

Live Navigator website Ikzelf App website