Your browser does not support JavaScript! This website will not funtion without javascript enabled

Archifact ontwikkelt schaalbare bedrijfssoftware

 

Grip op uw bedrijfsvoering

De kracht om te kunnen veranderen

Veilig en schaalbaar

Fixed price, Fixed Date & Quality of serviced

Adaptieve software die uw business versterkt

Archifact ontwikkelt adaptieve toekomstbestendige software voor bedrijven en instellingen. Onze software sluit naadloos aan bij de organisatie die u voor ogen heeft. Wij gaan daarbij uit van uw ideeën en onderscheidend vermogen en wat kan worden vormgegeven door een standaard- of een door u te bepalen maatwerk-oplossing. Onze unieke aanpak geeft grip op doorlooptijd en resultaat bij het realiseren van de door u gewenste functionaliteiten en integratie met de gerelateerde systemen.

De adaptieve software van Archifact stelt u instaat uw bedrijfsvoering aan te passen aan de veranderingen die daar – door de tijd heen – in gaan plaats vinden. Het eenmalig, juist en volledig specificeren van de functionaliteiten - in historisch perspectief - dient daarbij als ultiem bewijs van de herbruikbaarheid binnen de softwareontwikkeling. U kunt zich daarbij blijven richten op uw bedrijfsdoelen en de transformatie, waarbij u de effectiviteit en efficiëntie van de digitalisering aan ons kunt overlaten. Archifact ontzorgt u daarbij door de risico's in termen van tijd en geld over te nemen.

Grip op uw bedrijfsvoering

Met onze software heeft u grip op uw bedrijfsvoering en de veranderingen die daar door de tijd heen in plaats vinden. U kunt gericht sturen op de doelen die u voor ogen heeft. De eisen die u stelt aan uw bedrijfsvoering, worden binnen de software continu en aantoonbaar geborgd. Bij incidenten kunt u tijdens de uitvoering al bijsturen in plaats van achteraf afwijkingen te signaleren. Zo krijgt u niet alleen grip op de prestaties van uw bedrijf, maar ook op die van uw leveranciers of onderaannemers. U kunt proactief sturen, de kwaliteit van het geheel borgen en besparingen gaan realiseren.

De kracht om te kunnen veranderen

Adaptieve software kan uw onderneming optimaal faciliteren in de reis van een oude naar een nieuwe situatie. In een transitie waarin medewerkers op alle lagen in de organisatie kunnen deelnemen, leren en gaandeweg vernieuwing en verandering gaan omarmen. Zo kunt u vooruitgang boeken door de successen uit het verleden te verbinden aan de nieuwe ideeën voor uw onderneming en zelfs disruptieve innovatie verantwoord gaan realiseren.

Software die doet wat u nodig heeft

Het uitgangspunt voor adaptieve software is het realiseren van uw idee of het invullen van uw business behoefte waarbij uw bedrijfsvoering leidend is. Dat kan met onze standaard software door deze in alle vrijheid in te richten en aan te passen, of door maatwerk software voor u te realiseren gebruikmakend van de herbruikbare bouwstenen, die ook in onze standaard software zijn gebruikt. Zo wordt maatwerk standaard!

Is uw uitgangsput maatwerk, dan beginnen wij met een goede en onderhoudbare beschrijving van de functionaliteit. Dat hoeft bij ons niet veel werk te zijn. Een beschrijving van wat u wilt veranderen of vernieuwen is voor ons al voldoende. Het generieke deel van uw bedrijfsvoering is tenslotte niet nieuw. Dit hebben wij eerder al beschreven en door de tijd heen steeds verder verrijkt en verfijnt. Deze beschrijving is volledig herbruikbaar en wordt gekenmerkt door veelzijdigheid aan slimme mogelijkheden. Dat is dan ook onze kracht, want een goede beschrijving van wat er gevraagd wordt, blijft te allen tijde bepalend voor het resultaat en voorkomt verspilling van tijd en geld.

Klik hier voor onze aanpak
Kubus ABC
Bedrijfsanalyse + informatieanalyse leidt tot prototype. Ofwel de 1+2=3 methode.
1
2
3
A
B
C
 

Adaptieve Informatie Technologie

Techniek is voor ons niet leidend, maar u mag wel eisen stellen aan hoe wij de techniek gaan inzetten. U kunt daarentegen bij ons ook aangeven wat u wilt bereiken, zonder kennis van techniek. Ook is uw detailkennis over bestaande processen op de werkvloer niet een vereiste. Deze kennis kunnen wij aansluitend door middel van een informatieanalyse ophalen, of – indien deze kennis niet meer beschikbaar is – deze achterhalen door Reverse Enginering van de bestaande systemen.

De essentie van uw bedrijf vertalen naar technologie en binnen standaarden verankeren is intrinsiek verweven in alle lagen van onze softwareontwikkeling. Nieuwe technologie wordt optimaal toegankelijk met verassende toepassingsmogelijkheden, vaak nog voordat u er naar gevraagd heeft. Veranderingen in techniek kunnen uw software zo versterken maar creëren geen conflicten met de functionaliteit van uw software, ook niet als u deze in de toekomst wilt veranderen. Zo ook kunt u ongehinderd door techniek grip houden op de resultaten die beoogt te realiseren.

Kwaliteitsnormen voor uw sector

De borging van kwaliteit gaat verder dan een stapel papier voor uw kwaliteitssysteem. In onze software wordt het kwaliteitsbeleid consequent toegepast waardoor u risico’s minimaliseert.

De door ons ontwikkelde software leent zich bij uitstek voor het borgen van de opgestelde kwaliteitsnormen voor uw sector. Op een eenduidige manier worden werkafspraken, protocollen en werkinstructies ingericht en wordt de naleving daarvan is continu real-time meetbaar. Bij een audit is de borging dus direct aantoonbaar. Ook is de prestaties van derden kwalitatief meetbaar. Onze klanten hebben dan ook zonder problemen hun certificering verkregen voor elke ISO standaard.

Veilig en schaalbaar

Voor het realiseren van zekerheid op het vlak van beschikbaarheid, beveiliging en schaalbaarheid, wordt u ondersteund door de professionals van Archifact.

Binnen onze software is identificatie, authenticatie en informatiebeveiliging volgens de geldende normen voor Cyber security en Privacy gerealiseerd. De kwaliteit van deze beveiliging is gecertificeerd vanuit verschillende audits in opdracht van onze klanten. Met onze software kunt u voldoen aan de eisen van de algemene Europese regelgeving voor data en privacy (GDPR) en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die hiervoor in Nederland van kracht is.

Internationale en de facto standaarden

Onze software wordt ontwikkeld volgens internationale en de facto standaarden. Er is geen afhankelijkheid naar de implementatievorm of infrastructuur waarop uw software gaat draaien. Dit kan in de cloud, mobiel en web-based. We bespreken graag welke toegankelijkheid en beschikbaarheid voor uw organisatie is gewenst, om vervolgens gezamenlijk een selectie te bepalen voor een schaalbare full-service oplossing of als SAAS oplossing ingezet te worden.

Conclusie

Het klinkt voor u wellicht onwerkelijk, maar bij ons krijgt u gewoon de software waar u om vraagt! Maatwerk is Standaard. Wij hebben bewezen dat wij met minder mensen meer resultaat bereiken.

Met Adaptieve software kunt u de eigen onderneming optimaal automatiseren en digitaliseren. U blijft te allen tijde wendbaar om snel in te spelen op nieuwe inzichten en actualiteiten. U krijgt grip op kwaliteit en planning, met een overzichtelijke investering in tijd en geld.

Daag ons uit met uw business case en laat u verrassen over hoe wij - in een project met onze methodiek en slimme tools - de risico’s in termen van tijd en geld van u durven over te nemen.

0
Jaar ervaring
0
Nieuwe projecten
0
Gecertificeerde
specialisten
0
Gebruikers

Archifact Partners

Wij zijn trots op de samenwerking met onze partners

Business Partners

Abeta Advisie Arrix AB - Bright people smart solutions Axians - The best of ICT with a human touch Bijzen & Dekker Computer Plan It's Us Next Point consulting Quercis Scansys AIMS Improve

De Staffing Group Protinus

Technology partners

Microsoft Oracle Usoft

Archifact Sponsort

Business Rules Platform Nederland