Your browser does not support JavaScript! This website will not funtion without javascript enabled

Archifact maakt ook op maat

 

Maatwerk

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Mensenhanden komen er nauwelijks aan te pas.

De dynamiek van automatiseren

De rol van geautomatiseerde processen binnen uw bedrijfsvoering is niet meer weg te denken. Technologische veranderingen en marktontwikkelingen gaan uitdagend snel. De vraag om software die flexibel meegroeit met deze veranderingen wordt almaar groter. De eisen die er aan gesteld worden steeds strenger. Archifact speelt al sinds begin jaren negentig in op deze behoefte aan zogenaamde adaptieve software en maakt het tot haar missie om voor dit vraagstuk binnen uw bedrijf een duurzame oplossing te bieden. Ons uitgangspunt is dat ú bepaalt hoe de software werkt, en niet andersom.

Automatiseren zonder mensenhanden

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Een softwarefabriek waar mensenhanden nauwelijks meer aan te pas komen en waar is gebroken met het handwerktijdperk van programmeurs. Het principe is even simpel als grensverleggend; software ontwikkelen op basis van de door ú vastgestelde bedrijfsregels. U bepaalt welke dit zijn, waarna samen met onze analisten wordt vastgesteld waar een automatiseringsslag binnen uw organisatie gewenst is. Hoe standaard ook, het resultaat blijft daarmee maatwerk. Geen systeem dus waaraan uw organisatie zich dient aan te passen, maar toekomstbestendige software die zich voegt naar uw bedrijfsprocessen. Herbruikbaar, uitbreidbaar, aanpasbaar

Fixed price, fixed date, fixed quality

Wij werken tegen een vooraf vastgestelde prijs. Ongeacht of we vanaf ‘scratch’ beginnen of vanuit al bestaande softwaretemplates. Archifact beschikt over diverse brancheafhankelijke en -onafhankelijke standaardapplicaties die geheel naar behoefte kunnen worden ingericht. Op basis van een meerdaagse interne procesinventarisatie bepalen wij samen met u de beste oplossing, waarbij wij in termen van tijd en geld de risico’s van u overnemen. De voorspelbare ontwikkeltijd van het eindproduct stelt ons in staat om kwaliteit en afgesproken oplevertijd te garanderen.

Kameleon logo van Archifact De natuur als voorbeeld

Een kameleon verandert binnen tien seconden volledig van kleur. De evolutie die hieraan ten grondslag ligt hanteren wij als ultieme metafoor. Door onze innovatieve manier van softwareontwikkeling wordt een applicatie met voorspelbare snelheid gegenereerd en past het zich flexibel aan uw omgeving aan. Hetgeen u van een hulpmiddel mag verwachten, vinden wij. De softwareoplossing is immers geen doel op zich.