Welkom bij Archifact, leverancier van bedrijfssoftware.

Archifact ontwikkelt, levert, onderhoudt en implementeert schaalbare bedrijfssoftware. Zowel maatwerk als standaard, middels een uniek concept voor kleine, middel en grote organisaties.

Onze website beschrijft de ruime keuze aan mogelijkheden. Door onze voortdurende innovatie kan dit slechts een momentopname zijn.

Meer weten of specifieke vragen? Bel (023) 75 05 910.
Wij informeren en helpen u graag verder.

Lees verder

Shpr Inkoopapplicatdie

Shpr voorzien van Scan Sys ImageCapture

In samenwerking met onze businesspartner Scan Sys is Shpr nu voorzien van de Scan Sys ImageCapture module. Geautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture.

Scan Sys ImageCapture

Scan Sys ImageCapture shpr   Shpr brochure

De Archifact methode

Verandering gebeurt. Een waarheid die Archifact als rode draad hanteert bij de ontwikkeling van zgn. adaptieve software: software die zich aanpast. Anders dan gangbare ICT-methoden beschrijft Archifact niet de omslachtige weg naar het resultaat, maar slechts de resultante zelf.

Lees verder

U kiest voor maatwerk

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Mensenhanden komen er nauwelijks aan te pas.

Lees verder

U kiest voor standaard

Archifact werkt brancheonafhankelijk en heeft hierdoor voor talloze toepassingen de passende softwareapplicatie al voorhanden.

Lees verder

Life Navigator

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen.

Lees verder

Maatwerk

FBInG+TW

De dynamiek van automatiseren

De rol van geautomatiseerde processen binnen uw bedrijfsvoering is niet meer weg te denken. Technologische veranderingen en marktontwikkelingen gaan uitdagend snel. De vraag om software die flexibel meegroeit met deze veranderingen wordt almaar groter. De eisen die er aan gesteld worden steeds strenger. Archifact speelt al sinds begin jaren negentig in op deze behoefte aan zogenaamde adaptieve software en maakt het tot haar missie om voor dit vraagstuk binnen uw bedrijf een duurzame oplossing te bieden. Ons uitgangspunt is dat ú bepaalt hoe de software werkt, en niet andersom.

Automatiseren zonder mensenhanden

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Een softwarefabriek waar mensenhanden nauwelijks meer aan te pas komen en waar is gebroken met het handwerktijdperk van programmeurs. Het principe is even simpel als grensverleggend; software ontwikkelen op basis van de door ú vastgestelde bedrijfsregels. U bepaalt welke dit zijn, waarna samen met onze analisten wordt vastgesteld waar een automatiseringsslag binnen uw organisatie gewenst is. Hoe standaard ook, het resultaat blijft daarmee maatwerk. Geen systeem dus waaraan uw organisatie zich dient aan te passen, maar toekomstbestendige software die zich voegt naar uw bedrijfsprocessen. Herbruikbaar, uitbreidbaar, aanpasbaar.

Fixed price, fixed date, fixed quality

Wij werken tegen een vooraf vastgestelde prijs. Ongeacht of we vanaf ‘scratch’ beginnen of vanuit al bestaande softwaretemplates. Archifact beschikt over diverse brancheafhankelijke en -onafhankelijke standaardapplicaties die geheel naar behoefte kunnen worden ingericht. Op basis van een meerdaagse interne procesinventarisatie bepalen wij samen met u de beste oplossing, waarbij wij in termen van tijd en geld de risico’s van u overnemen. De voorspelbare ontwikkeltijd van het eindproduct stelt ons in staat om kwaliteit en afgesproken oplevertijd te garanderen.

De natuur als voorbeeld

Een kameleon verandert binnen tien seconden volledig van kleur. De evolutie die hieraan ten grondslag ligt hanteren wij als ultieme metafoor. Door onze innovatieve manier van softwareontwikkeling wordt een applicatie met voorspelbare snelheid gegenereerd en past het zich flexibel aan uw omgeving aan. Hetgeen u van een hulpmiddel mag verwachten, vinden wij. De softwareoplossing is immers geen doel op zich.