Welkom bij Archifact, leverancier van bedrijfssoftware.

Archifact ontwikkelt, levert, onderhoudt en implementeert schaalbare bedrijfssoftware. Zowel maatwerk als standaard, middels een uniek concept voor kleine, middel en grote organisaties.

Onze website beschrijft de ruime keuze aan mogelijkheden. Door onze voortdurende innovatie kan dit slechts een momentopname zijn.

Meer weten of specifieke vragen? Bel (023) 75 05 910.
Wij informeren en helpen u graag verder.

Lees verder

Shpr Inkoopapplicatdie

Shpr voorzien van Scan Sys ImageCapture

In samenwerking met onze businesspartner Scan Sys is Shpr nu voorzien van de Scan Sys ImageCapture module. Geautomatiseerde verwerking van inkoop- en kostenfacturen in Scan Sys ImageCapture. Zowel inkoopfacturen die van toepassing zijn op een bestelling uit Shopper of Exact Globe als kostenmatige facturen waar geen bestelling van geregistreerd is, worden automatisch ingelezen in ImageCapture.

Scan Sys ImageCapture

Scan Sys ImageCapture shpr   Shpr brochure

De Archifact methode

Verandering gebeurt. Een waarheid die Archifact als rode draad hanteert bij de ontwikkeling van zgn. adaptieve software: software die zich aanpast. Anders dan gangbare ICT-methoden beschrijft Archifact niet de omslachtige weg naar het resultaat, maar slechts de resultante zelf.

Lees verder

U kiest voor maatwerk

Archifact ontwikkelde een inmiddels veelgeprezen methodiek om softwareapplicaties te bouwen. Mensenhanden komen er nauwelijks aan te pas.

Lees verder

U kiest voor standaard

Archifact werkt brancheonafhankelijk en heeft hierdoor voor talloze toepassingen de passende softwareapplicatie al voorhanden.

Lees verder

Life Navigator

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen.

Lees verder

Life Navigator

FBInG+TW

In de huidige tijd is kennis een belangrijke factor om zelfstandig de juiste keuzes te kunnen maken. Er zijn veel kennisbanken en informatiewijzers beschikbaar die hierbij kunnen helpen. De uitdaging is echter om snel die kennis te kunnen vinden die op jouw persoonlijke situatie van toepassing is en vervolgens is er de uitdaging om te begrijpen hoe je deze kennis zelf kunt toepassen.

Van het kastje naar de muur

Als gevolg hiervan komen mensen vaak uit bij de verkeerde (service) loketten, schaffen de verkeerde zaken aan, of maken onnodige bezoeken aan (service) loketten voor zaken die ze ook zelf hadden kunnen oplossen. Dit zorgt voor frustratie bij de klant en onnodige kosten van het service apparaat.

De focus op zelfredzaamheid is hierdoor de laatste jaren steeds meer een aandachtspunt. Zeker met de veranderingen in de zorg en met de introductie van de participatiewet zijn de verantwoordelijkheden verder verlegd naar gemeenten en burgers en is de complexiteit gegroeid. Het realiseren van zelfredzaamheid is echter niet vanzelfsprekend en mensen hebben hier hulp bij nodig.

Optimale zelfredzaamheid met life Navigator

Met de toepassing van "Life Navigator" wordt optimale zelfredzaamheid gerealiseerd, terwijl hier minimale serviceondersteuning voor nodig is. De gebruiker van de toepassing wordt geïnspireerd om proactief acties te ondernemen, waarbij vanuit de gelaagdheid in de gerelateerde informatievoorziening, gestuurd wordt op passende keuzes in aansluiting op de persoonlijke situatie en de samenhang van belangen.

Life Navigator - jeugdzorg op iPhone

Regie in eigen hand

De aanpak van Life Navigator is uniek omdat de klant zelf de regie heeft over het proces. De klant organiseert vanuit zelfregie eigen persoonlijke serviceverlening. Hierbij ontdekken ze zelf de mogelijkheden en passen deze telkens op maat toe, vanuit hun eigen klantreis. (Lokale) stakeholders en gerelateerde organisaties haken aan en worden betrokken in de benodigde informatievoorziening en serviceverlening.

Life Navigator maakt informatie over passende mogelijkheden en middelen, op het juiste moment toegankelijk. Hierdoor worden klanten: sneller en beter geholpen, kansen vergroot en de kwaliteit verbeterd. Dit terwijl er structureel kosten worden bespaard op het service apparaat en de middelen die worden ingezet.

Evolutie van het kennismodel

De informatie over de klant wordt door de klant zelf bijgehouden in een persoonlijk dossier. Op initiatief van de klant wordt dit dossier gebruikt om passende voorstellen te doen, zonder dat deze informatie met derden wordt gedeeld. Hierdoor is bij definitie optimale privacy gewaarborgd. Bij een bezoek aan het (service) loket bepaalt de klant vervolgens zelf of hij bepaalde informatie wil delen, om te voorkomen dat ze bepaalde informatie telkens opnieuw moeten ingeven.

Archifact heeft de onderliggende kenniscomponent voor Life Navigator gerealiseerd en verzorgt het onderhoud op het gerelateerde kennismodel. Het evolutionaire karakter van dit kennismodel maakt het mogelijk snel in te spelen op veranderingen waarbij veranderingen en nieuwe mogelijkheden ook vanuit het gebruik ontstaan en verder toepasbaar worden gemaakt. Hierbij is meetbaarheid en signalering een belangrijk aspect, dat voor elke toepassing op maat ingericht kan worden.

Life Navigator - applicatie
Life Navigator - FLN-Consultancy
Life Navigator - Dashboard